Някой мой стари и нови мисли и мнения на едно място.

Добри възможности за развитие

Тия малки биореактори май имат добри възможности за развитие, след като снощи разбрах че от въглероден двуокис, водород и малки количества топлинна енергия може да се произвежда метан. Във всеки малък биореактор реално се произвеждат малки количества метан, ама вече си мисля че тези количества могат да се увеличат.

Малки биореактори

Освен метан в генерирания газ има и добри количества въглероден двуокис, така че ако се вкара малко топъл водород част от него може да се превърне в метан. За да работи това е необходима топлинна енергия, ама в един малък биореактор има топлинна енергия в топлата вода.

Така явно за да работи един малък биореактор по един добър начин ще трябва да се добият малки количества водород. От стари времена се знае че един относително лесен начин за добиване на водород е електролизата и въпреки че тя няма кой знае какъв добър коефициент на полезно действие все пак чрез нея могат да се изкарат малки количества водород.

За да работи тази електролиза е необходим електрически ток, но този електрически ток може да дойде от слънчеви колектори за ток или от един малък ветрогенератор. Според мен много лесно би могло да се направи монтаж на тези две неща на покрива на самия малък биореактор.

Реално системата може да стане малко по-добра, но в реални условия всичко е въпрос на цени. Все пак както напоследък си мислех много по-добре е да се произвежда електрически ток от слънчеви колектори за топла вода, които имат много добър коефициент на полезно действие спрямо сегашните слънчеви колектори за ток.

Освен това слънчевите колектори за топла вода са относително евтини спрямо слънчевите колектори за производно на електрически ток. Само да напомня че за да се произвежда електрически ток е необходим малък генератор на стирлинг в комплект с амонячен хладилник за охлаждане на студената част за постигане на добър коефициент на полезно действие.

Мисля че чрез тази система могат да се добият малки количества електрически ток, който да се използва за електролиза. От тази електролиза се получават малки количества водород, който лесно може да стане достатъчно топъл като се използва енергията в топлата вода.

Същата енергия може да се използва и получения биогаз да стане топъл с което може да се създадат добри условия да тече реакция между водорода и въглеродния двуокис в получения биогаз. Вероятно така ще могат да се получат допълнителни количества метан от един малък биореактор, но след като протече реакцията е необходимо охлаждане на получения биогаз.

За целта може да се използва още един малък стирлинг генератор с помощта на който от една страна ще се произведат малки количества електрически ток, а от друга ще кондензира част от наличната вода в произведения биогаз. Реално тази вода е отпадъчен продукт и тя само затруднява процеса на горене на наличния метан.

Всъщност като се позамисля май трябва само един стирлинг генератор, т.е. само този който ще се използва за охлаждане на газа след протече реакцията. Както споменах малко по-горе всичко е въпрос на цени и доколко всички тези инвестиции биха имали реален финансов ефект е въпрос на сериозно изчисление.

моя малък блог