Някой мой стари и нови мисли и мнения на едно място.

Развитие

Гледах какви големи планове се кроят за развитие на енергетиката за голям период от време и се чудех доколко има смисъл всичко това да се реализира на практика. В крайна сметка непрекъснато навлизат нови технологии, както и непрекъснато се полагат усилия за оптимизиране на разходите за енергия.

Половината енергия отива за отопление

Дори топлофикация София възнамерява да спре топлата вода на няколко квартала за да може да направи ремонт на преносната мрежа с което да намали разходите за транспорт. Отделно след рекордното отопление тази зима навсякъде из София виждам малки камиони, които превозват нова дограма.

Даже видях как хората от един вход са се хванали и са се възползвали от ниски цени през пролетта за да подменят цялата дограма на входа. Обикновено входа се топли само от апартаментите, пък като от дограмата вее и духа всички плащат съвсем безсмислено. Предполагам че това ще намали разходите за отопление с което ще се спестят малки количества природен газ.

На друго място хората в един блок решили да не използват вече бойлери и климатици за отопление, а да пуснат котле което работи с природен газ. Така вторите ще използват спестеното от първите и ще остане малък излишък от електрически ток. Донякъде този излишък може да се компенсира, ако се изпълнят плановете на общината в София да инвестира в електрически автобуси.

В този случай обаче ще се избегнат разходи за транспорт на гориво от Бургас до София. Бургас се намира на морското равнище, докато София е на 500 метра надморска височина, което означава че трябва енергия не само влака да измине 300 километра, ами и да се изкачи на 500 метра.

Вероятно спестената енергия ще отиде за да работи метрото в повече части на София, откъдето ще се спестят много тонове гориво и замърсявания на околния въздух. Респективно и други количества електрически ток за производство и транспорт на това гориво.

В цялата история има още две неизвестни дали ще продължим да транспортираме природен газ. За този транспорт е необходим електрически ток с цел да работи компресор за поддържане на високо налягане. Както е добре известно всеки газ тече от високо към ниско налягане. Ако няма нужда от такова нещо ще остане доста голям излишък от електрически ток.

Към това изчисление трябва да се добави и факта че има малки загуби по електрическата мрежа в резултат на което нищо чудно да е необходимо някоя мощност да работи само за покриване на загубите. На второ място общината в София планира да използва част от отпадъците събрани в София с които да постигне ниски цени за производство на топла вода.

Предполагам че така ще се спестят хиляди кубически метра природен газ, респективно и електрически ток за неговия транспорт. Разбира се много трудно е да се прогнозира какви неща ще се случат и вероятно ако има малък ръст в икономиката нищо чудно да нарасне и потреблението на енергия.

От друга страна очевидно основния консуматор е използването на отопление, пък след тежката зима нищо чудно доста хора да са предприели или да възнамеряват да предприемат мерки за ограничаване на разходите за отопление. Предполагам че този процес ще продължи да тече, да не говорим че се строят нови сгради с добри нива на енергийна ефективност.

Гледах че на метростанцията в квартал Хладилника още не е построена сградата, а вече се предлага съвременна офис площ, която нищо чудно да се топли само от работещите компютри и използваното осветление. Вероятно подобно нещо се случва и на други места, където няма да има значение какъв е зимния сезон.

моя малък блог