Някой мой стари и нови мисли и мнения на едно място.

Сух и топъл въздух

Вече изминаха две седмици откакто се настани сух и топъл въздух и вероятно част от наличната вода се е изпарила. От време на време преминават малки облаци, но тези количества вода са несъществени. Мисля че от една крайност минахме в друга, т.е. така както от началото на годината вода се лееше като из ведро сега духа топъл ветрец, които така суши че изобилието от вода бързо ще намалее.

Малки проблеми

Мисля че това е предпоставка за проблеми особено когато се запалят хиляди кубически метра отпадъци на някой сметища. След това се разнася само дим и неприятна миризма, да не говорим че не е ясно и какви количества въглероден двуокис бързо заминават в атмосферата.

Миналата година в София започна да работи завод за преработка на отпадъци, но той преработва отпадъците само на София, а в други части на страната нещата вероятно са си по стария начин. Вероятно в тези градове има разделно събиране на отпадъци, но като цяло предполагам че хиляди кубически метра отпадъци се изсипват всеки ден на разни сметища.

Мислех си дали няма някакъв добър и евтин начин известна част от тези отпадъци да не се трупат на сметището. Предполагам че известна част от тези отпадъци са зелени, защото след тези много дъждове вероятно са поникнали много бурени.

В много населени места хората живеят в къща с двор и при положение че имаше изобилие от вода вероятно всеки добър стопанин е направил почистване на своя двор. Така предполагам че голям обем от биомаса е заминал на близкото сметище, а сега ако възникне пожар на това сметище всичката биомаса ще изгори само за да свети.

Естествено заедно с нея ще изгорят и други видове отпадъци, които ще са източник на неприятна миризма и основния такъв е пластмасата. Както е добре известно пластмасата е относително евтина и заради това много опаковки на бира, минерална вода и газирани напитки са направени от пластмаса.

В много случай тази пластмаса се депонира по сметищата на малки и големи населени места и си мислех че тя може би отново може да влезе отново в употреба, като се използва за градивен материал на малък биореактор. В един малък биоректор зелените отпадъци ще се превърнат в малки количества метан, които при един добър проект може да се използва за производство на електрическа енергия. Тази електрическа енергия може да осигурява осветление в някой части на самия град.

Реално това ще доведе до много ниски вредни емисии, защото от една страна енергията се произвежда на точното място и в точното време, а от друга ще се избегнат малки загуби при пренос на тази енергия. Малка част от енергията се губи при пренос и вероятно заради това се създават и малки количества парникови газове.

И така си мислех кой е най-добрия начин за построяване на малък биореактор от пластмаса, които да оползотвори зелените отпадъци на един малък град. Струва ми се е ако първоначално се направи конструкция наподобяваща пчелна пита в стените на която да се направи поставяне на медни тръби ще може да се направи малък биореактор по един сравнително евтин начин.

През тези медни тръби може да тече топла вода, която идва от един малък слънчев колектор за топла вода. Вероятно в хубави слънчеви дни той ще може да доставя добри количества енергия за разтопяване на негодна за употреба пластмаса.

Медните тръби ще останат вградени в стените за да може когато работи самия биореактор отново да тече топла вода, която да го поддържа оптимално топъл. Конструкцията на пчелната пита позволява с малки количества строителен материал да се направи максимален полезен обем. Това от своя страна води до ниски загуби на топлинна енергия от всяка една клетка заради минималната площ на стените.

Накрая остава само да се купи един малък електрически генератор, който да работи използвайки получения биогаз, а топлата вода получена в резултат на неговото охлаждане може отново да тече в стените на пчелната пита в случай че не грее слънце.

Не на последно място трябва да се отбележи че могат да се намерят и други добри приложения на произведения електрически ток и топла вода. Като краен резултат няма да има нужда голям обем от зелени отпадъци да се транспортират до близкото сметище и малки количества метан няма да заминат в атмосферата на планетата.

моя малък блог